Motivation: Uppnå sina mål

Fasadställning i Stockholm Takställning i Stockholm Byggnadsställning i Stockholm

Motivation är en grundpelare för att se fram emot framtiden och uppnå nya höjder.

Dock är det svårt att hålla sig motiverad ibland. Vi människor är även så olika – vad

fungerar för en person kanske inte gör detsamma för en annan. Det vi på B&V brukar

göra, som vi även vill rekommendera med detta inlägg, är att sätta upp uppnåeliga mål

som leder till att de större, långsiktiga mål, uppnås.

Kortsiktiga mål → Långsiktiga mål: Först sätter vi upp mål och sedan gör försök till att

uppnå det önskvärda målet. Vi anstränger oss, vi lägger ner energi och vi tror på oss

själva. Påväg till det slutliga målet finns det dock risk att stöta på problem och då är det

viktigt att hålla motivationen uppe genom att använda sig utav kortsiktiga mål. Med små

steg kommer man närmare det man vill uppnå, och efter ett tag är det bara slutspurten

kvar.

Miljöns påverkan: Man kan även använda miljöns positiva inflytande till att höja

motivationen. T.ex. fråga en målorienterad och framgångsrik kollega om tips och råd

istället för att passivt observera. Att lyssna på vad människor säger om sina mål kan

inspirera dig och höja ditt självförtroende. Det kan även vara stimulerande att tänka på

dina nära och kära, vänner, familj eller släktingar, och hur de kommer att glädjas av din

framgång. Detta kan vara en kraftfull intern stimulans.

Genom att använda olika motivationstekniker framstår målet inom greppbart avstånd

och man känner sig tillräckligt motiverad för att göra ett litet steg fram för att uppnå det

långsiktiga målet.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest