U-STEGPLATTFORMAR

Produktbeskrivning:
U-Stegplattformen monteras i ramarnas, bommarnas eller balkarnas U-profiler. Utrustad med lucka och aluminiumstege för åtkomst till nästa bomlag. Kallas även steglucka eller stegplan.

Clear