U-PLATTFORMAR

Produktbeskrivning:

U-Plattformen monteras i ramarnas, bommarnas, konsolernas eller balkarnas U-profiler för att kunna gå i byggnadsställningen.

Clear